بایگانی برچسب ها: بدشانسی

زوجی ازاوج خوش شانسی به بدشانسی رسیدند

زوجی ازاوج خوش شانسی به بدشانسی رسیدند

یک برنده بخت آزمایی که یکباره ۱٫۸ملیون پوند برنده شده بوداکنون اقرارکردکه ازپول برنده شده اش تنها۷ پونددربانک باقی مانده است. راجر گریفیت پول جایزه را صرف خرید اتومبیل های لوکس ، معاملات تجاری، تشکیل مجدد گروه موسیقی دوران نوجوانی اش کرده است. در یک دوره او هر روز ۳۴۰ پوند از سود جایزه عایدی داشت ولی پس از آن معاملات بد طراحی شده باعث تمام شدن تمام پول نقدش شد. این پدر ۴۲ ساله که پدر دو فرزند است پول بخت آزمایی اش را به “جام...

ادامه مطلب