بایگانی برچسب ها: بدست آوردن دل همسر

هفت توصیه برای بدست آوردن دل همسر

هفت توصیه برای بدست آوردن دل همسر

زندگی را باید مثل رود، زنده و جاری ببینی تا واقعا زنده و جاری باشد و همه اهل خانواده از زیستن در کنار یکدیگر در زیر یک سقف خرسند و راضی باشند… اما مهارت هایی هم برای رسیدن به این هدف لازم است….  شریک زندگی شما هرگز از عبارت « دوستت دارم» خسته نمی شود… هرگز این جمله به نظر هم-سر شما تکراری و ملال آور نمی شود… جادویی ترین است این کلمات: دوستت دارم!زنان دوست دارند اطمینان یابند که عشق شوهرشان همچنان زنده و جاری اس...

ادامه مطلب