بایگانی برچسب ها: بدبینی مردها

تاثیر بدبینی و ایرادگیری مردها روی همسرشان چیست؟

تاثیر بدبینی و ایرادگیری مردها روی همسرشان چیست؟

تاثیر بدبینی و ایرادگیری مردها روی همسرشان چیست؟  انسان ها همیشه دوست دارند در چشم دیگران بهترین باشند و پیوسته در تلاشند تا در این مورد موفقشوند. زن و مرد چون فکر می کنند برای هم بهترین اند با هم ازدواج می کنند و بعد از ازدواج نیز در تلاشند تا این تفکر را حفظ کنند. از آنجا که دو فکر و شخصیت متفاوت و از دو جنس مختلف امکان ندارد اختلاف سلیقه نداشته باشند، مدتی که از زندگی زناشویی می گذرد، زن و مرد تازه به اختلاف سلیقه هایی که با...

ادامه مطلب