بایگانی برچسب ها: بایدها و نبایدهای رابطه جنسی

بعد از رابطه جنسی این کارها را نکنید

بعد از رابطه جنسی این کارها را نکنید

بعد از رابطه جنسی این کارها را نکنیدعشق ورزیدن به همسر تنها در رابطه جنسی خلاصه نمی شود بلکه رفتار شما قبل و بعد از آن نیز اهمیت دارد. اعمال شما معانی مختلفی برای همسرتان دارد و رابطه آینده شما را شکل می دهد، بنابراین با احتیاط عمل کنید. ما در اینجا رفتارهایی را آورده ایم که پس از برقراری رابطه جنسی باید به شدن از آنها پرهیز کنید.   بعد از رابطه جنسی تان به سرعت به دستشویی نروید بلند شدن و دویدن به سمت دستشویی یکی از بدترین کاره...

ادامه مطلب