بایگانی برچسب ها: بانک نت وست

ماجرای مدیر شدن یک دختر جوان در بانک و …!

ماجرای مدیر شدن یک دختر جوان در بانک و …!

جوان گرایی مدتی است مانند “کار فرهنگی” به عنوان یک کلید واژه ی بسیار پرکاربرد و فوق العاده زیبا ! در ادبیات ما رایج شده است ، البته بسیاری افراد به جوان گرایی اعتقاد نداشته و فقط جهت خالی نبودن عریضه و عقب نماندن از قافله ی شعار ها ، آنرا مدام در سخنرانی ها و صحبتهایشان به کار می برند. از این صحبت ها که بگذریم ، به دختر جوانی می رسیم که با ۲۳ سال سن مدیر یکی از شعب بانک نت وست شده و آبروی جوان و جوان گرایی را برده است !...

ادامه مطلب