بایگانی برچسب ها: بانک‌ ایران باستان

اولین بانک در دروره هخامنشی

اولین بانک در دروره هخامنشی

اولین بانک در دروره هخامنشی پیداست که با فرمانروایی کورش اقتصاد ایران وارد مرحله ی نوین و جهانی خود شد، که تا فروپاشی حکومت ساسانیان، روند عمومی آن کم و بیش دست نخورده ماند. گشودن لیدی، کشور ثروتمندی که مردمش به مبتکران ضرب سکه شهرت دارند و گشودن بابل، یکی از معدود باراندازها و بازارهای کهن بین المللی، ایران را، از سند تا مدیترانه، به بزرگترین مرکز اقتصادی جهان باستان تبدیل کرده بود. یک لوح باستانی بابلی که یک سال پس از فتح بابل توسط کوروش‌...

ادامه مطلب