بایگانی برچسب ها: بافتن رویا

توصیه هایی برای رسیدن به رویاها

توصیه هایی برای رسیدن به رویاها

توصیه هایی برای رسیدن به رویاهارویاهایی که فکر می کنید دست نیافتنی هستند، می توانند به واقعیت زندگیتان تبدیل شوند  چشم هایتان را ببندید؛ کمی صبر کنید تا سر و کله اش پیدا شود؛ ذهنتان را از اتفاق های ناخوشایند امروز وکارهای تلنبار شده فردایتان خالی کنید؛ نفس عمیق بکشید و بگذارید سراغتان بیاید. می بینید؟ بدون آنکه دنبالش بگردید خودش را به ذهنتان رسانده، رویایی که گهگاه در روزهای آرام زندگیتان سراغ شما می آید، باز هم آمده تا ذهن و تن خسته...

ادامه مطلب