بایگانی برچسب ها: بازی های سنتی

بازی محلی اوشدى ، اوشدى پَر – پَر

بازی محلی اوشدى ، اوشدى پَر – پَر

بازی محلی اوشدى ، اوشدى پَر – پَربازی های محلی بازیکنان دور هم مى‌نشینند و یک نفر را به‌عنوان استاد انتخاب مى‌کنند. استاد از همه مى‌خواهد انگشت سبابه خود را وسط بازى بگذارند. سپس استاد مى‌خواند:  اوشدى اوشدی، قوش اوشدى (پَر، پَر، کلاغ‌پر) و بچه‌ها دست خود را بالا مى‌برند.  استاد نام پرنده‌ها یا غیر پرنده‌ها و اشیاء مختلف را مى‌برد و بچه‌ها دست‌ها را بالا مى‌برند. کسى که دست خود را در زمانى بالا ببرد که استاد نام شیء یا غیر پرنده‌ا...

ادامه مطلب