بایگانی برچسب ها: بازی عشق

تعریف عشق و عاشقی | عشق چیست ؟

تعریف عشق و عاشقی | عشق چیست ؟

تعریف عشق و عاشقی | عشق چیست ؟ درباره عشق, عشق ابدی, عشق بازی, عشق واقعی, عشق ورزیدنکسانیکه به دیگران عشق می ورزند، با عشق ورزیدن، زندگی دیگران را با شادی، سرزندگی و فهم یا درک که بخشی از وجود آنهاست، پر می کنند. زمانی که همه این چیزهای خوب، زندگی فرد را در برگرفت، آن احساسات را بروز می دهد، شادی تولدی نو می بخشد که می تواند بین هر دو آنها تقسیم شود. بنابراین با عشق ورزیدن ، مردم به طور غیرارادی عشق را دریافت می کنند، ولو اینکه آنها ب...

ادامه مطلب