بایگانی برچسب ها: بازی زلف تو امشب

شعر زیبای بازی زلف تو امشب از توحی شیرازی

شعر زیبای بازی زلف تو امشب از توحی شیرازی

شعر زیبای بازی زلف تو امشب از توحی شیرازی شعر زیبای بازی زلف تو امشب از توحی شیرازی بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست؟ خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست؟ گر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست؟ هرکسی از لب لعلت سخنی میگوید چون ندیده ست کسی اینهمه افسانه ز چیست؟ حالت سوخته را سوخته دل داند و بس شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست دوش در میکده حسرت زده میگردیدم پیر پرسید که این گریه ی مستانه ز چیست؟ گفت...

ادامه مطلب