بایگانی برچسب ها: بازیكن جوانمرد

نیکوکاران مستطیل سبز ؛ ستاره‌های فوتبال

نیکوکاران مستطیل سبز ؛ ستاره‌های فوتبال

جام جم آنلاین نوشت : برخی از ستاره‌های فوتبال تنها محصور به چمن سبز نیستند، شهرت این ستاره‌ها آنها را به وادی‌های مختلفی وارد کرده است. تعدادی از این ستاره‌ها وارد سینما شدند، چند نفر به خوانندگی رو آوردند، ستاره‌های دیگری هم وارد عرصه‌های مختلف اعم از تجارت و سایر فعالیت‌های اجتماعی شدند، اما شاید با ارزش‌ترین فعالیت غیرورزشی ستاره‌ها به تمایل آنها برای حضور در امور خیریه و کمک به افراد ناتوان، بیمار، نیازمند و یتیم برمی‌گردد. ستاره‌ه...

ادامه مطلب