بایگانی برچسب ها: ای كه از كلك هنر

شعر ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی از شهریار

شعر ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی از شهریار

شعر زیبای ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی اثر استاد شهریار (تضمین از سعدی)ای که از کلک هنر نقش  دل انگیز خدایی  حیف باشد مه من کاین همه از مهر جدایی  گفته  بودی  جگرم  خون  نکنی  باز  کجایی                ” من ندانستم از اول که تو بی مهر و  وفایی “                ” عهد نابستن  از  آن  به  که  ببندی  و نپایی” .  مدعی  طعنه  زند  در  غم عشق توزیادم  وین نداند که من از بهرغم عشق تو زادم   نغمه  بلبل   شیراز...

ادامه مطلب