بایگانی برچسب ها: ایران باستان

نگاهی به تاریخ ایران در کتاب‌های درسی ایتالیا

نگاهی به تاریخ ایران در کتاب‌های درسی ایتالیا

ایسنا گزارش داد: دانستن درباره ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان برای مردم کشور ایتالیا جالب است، اما در دوره تحصیل، کتاب‌های تاریخ در سیستم آموزشی ایتالیا اطلاعات کم و گنگی از ایران به دانش‌آموزان می‌دهد. متون کتاب‌های درسی در ایتالیا در تمامی مدرسه‌های یکسان نیست و سیستم آموزشی به گونه‌ای است که دبیرها در مدرسه‌ها با توجه به سرفصل درس‌های ارائه‌شده از وزارت آموزش عمومی می‌توانند کتاب‌های خود را از بین کتاب‌های موجود د...

ادامه مطلب