بایگانی برچسب ها: ایده های پاییزی

ایده های دکوراسیون پاییزی زیبا برای خانه

ایده های دکوراسیون پاییزی زیبا برای خانه

پاییز فصل رنگ های گرم و تنوع بی نظیر در طبیعت است. همانطور که شاعر می گوید : باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟ داستان از میوه های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. باغ بی برگی خنده اش خونیست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن. پادشاه فصلها ، پائیز … “مهدی اخوان ثالث” کمتر شاعری را می توان یافت که جادوی پاییز او را مسحور نکرده باشد و در بین اشعارش بیتی در وصف این فصل زیبا و تب و تاب ...

ادامه مطلب