بایگانی برچسب ها: اکبرگلپایگانی

اکبر گلپایگانی چگونه گلپا شد؟

اکبر گلپایگانی چگونه گلپا شد؟

روزنامه آرمان امروز: اکبر گلپایگانی هنرمندی است سهل وممتنع مانند آوازهایش،صدای رسای او هم در نسل قبل محبوب بود وهم نسل جدید به کارهای گلپایگانی ارتباط برقرار می‌کند، هنرمند همیشه خوشروی ایران با کارنامه‌ای در خشان در برنامه گلهای جاویدان توانسته مدرک پروفسوری موسیقی را از کشور فرانسه به خود اختصاص دهد و حال با انتشار مجموعه فرود وفراز توانسته گام مهمی در آموزش آوازی ایرانی بردارد. اکبر گلپایگانی در ۱۰ بهمن ۱۳۱۲ در محله تکیه زرگرهای ت...

ادامه مطلب