بایگانی برچسب ها: انگشت چهارم حلقه ازدواج

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟انگشت حلقه ازدواج مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. تا معجزه‌ای شگفت انگیز را متوجه شوید.(این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است) ۱- ابتدا کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست‌های چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانید. ۲- چهار انگشت باقی مانده را از نوک آنها به هم متصل کنید. ۳- به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان در دست دیگر متصل هستند. ۴- سعی کنید انگشتان شست ر...

ادامه مطلب