بایگانی برچسب ها: انواع کایت

رشته موج سواری با کایت

رشته موج سواری با کایت

رشته موج سواری با کایت موج سواری با کمک کایت که همچنین تخته سواری با کایت هم نامیده می شود، با کمک یک کایتبزرگ انجام می شود که موج سوار را که بر روی یک تخته کوچک سوار است بر روی آب می کشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب