بایگانی برچسب ها: انواع ضرب المثل

ریشه ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن

ریشه ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن

ریشه ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتنداستان ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن شبی هنگام خواب، صاحب خانه متوجه دزدی شد که وارد خانه شده است. صاحب خانه با زیرکی و به دروغ، به همسرش گفت مقداری پول در چاه داخل حیاط پنهان کرده ام تا از دست دزدان در امان باشد، دزد که صدای صاحب خانه را شنید فریب حرف صاحب خانه را خورد و خوشحال به داخل چاه رفت، سپس صاحب خانه به زنش گفت خانم چون هوا خیلی گرم است امشب رختخواب را در حیاط روی در چاه پهن کن...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف ن | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ن | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ن | ضرب المثل های ایرانیضرب المثل با حرف ن | ضرب المثل های ایرانی  ناز شست گرفت. نازک نارنجی است. نام در کرده است. نان به هم قرض می دهند. نان خودت را می خوری، چرا حرف مردم را می زنی. نان به نرخ روز می خورد. نانش توی روغن است. نانش را آجر کردند. نان ندارد بخورد پیاز می خورد که اشتهایش باز شود. نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ! ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت ! ناز عروس به جهازه !...

ادامه مطلب

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیازداستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز  این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضا نقش و اثر وجودی نداشته باشد. عبارت مثلی بالا اگر ریشه تاریخی نداشته باشد قطعاً ریشه گیاهی دارد که بدان جهت جزء امثله سائره شده یادآوری آن را بی مناسبت ندانستیم.  به طوری که می دانیم پیاز از گیاهان خوردنی است که:«حصه داخل زمینی آن مدور یا شبیه به آن است به قدر ...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف م | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف م | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف م | ضرب المثل های ایرانی ما اینور جوب تو اونور جوب ! ما از خیک دست برداشتیم خیک از ما دست بر نمیداره ! ما اینور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پیراهن یکی شانزده تومنه ! مادر را دل سوزد، دایه را دامن ! مادر که نیست با زن بابا باید ساخت ! مادر مرده را شیون میاموز ! مادر زن خرم کرده، توبره بر سرم کرده ! مارا باش که از بز دنبه میخواهیم ! مار بد بهتر بود از یار بد ! مار پوست خودشو ول میکنه اما خوی خودشو ول نمیکنه ! مار ...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف گ | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف گ | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف گ | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف گ , ضرب المثل های ایرانیضرب المثل با حرف گ  گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه ! گاوش زائیده ! گاو نه من شیر ! گاو پیشانی سفیده ! گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره ! گاه باشد که کودک نادان — بغلط بر هدف زند تیری ! گدا رو که رو بدی صاحبخونه میشه ! نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت  —-  هر طفل نی سوار کند تازیانه اش ! [‌[ صائب]] گذر پوست به دباغخان...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف غ | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف غ | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف غ | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف غ , ضرب المثل های ایرانیضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ، ضرب المثل با غ غزل خداحافظی خواندن غفلت موجب پشیمانی است غاز میچرونه ! غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد. غربال را جلوی کولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور که تو منو میبینی ! غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو ! غلیان بکشیم یا خجالت  ! (( مائیم میان این دو حالت  … )) غروب همه را به خانه می...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف ق | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ق | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ق | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ق , ضرب المثل های ایرانیضرب المثلهای ایرانی ،ضرب المثل های قدیمی قاپ قمارخونه‌ است. قاتل بپای خود پای دار میره. قاچ زین را بگیر اسب‌دوانی پیشکشت. قاشق‌سازی کاری نداره، مشت می‌زنی توش گود میشه، دمش را می‌کشی دراز میشه. قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن. قاطر را گفتند: پدرت کیست؟ گفت: اسب آقادائیمه. قاطر پیش‌آهنگ آخرش توبره‌کش میشه. قبا سفید قبا سفیده. قبای بعد از عید بر...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف ک | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ک | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ک | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ک ، ضرب المثل های ایرانیانواع ضرب المثل, ضرب المثل با حرف ک  کافر همه را بکیش خود پندارد ! کاچی بهتر از هیچی است ! کار از محکم کاری عیب نمیکنه ! کار خر و خوردن یابو ! کار بوزینه نیست نجاری ! کارد، دسته خودشو نمی بره ! کار، نشد نداره ! کار نباشه زرنگه ! کار هر بز نیست خرمن کوفتن — گاو نر میخواهد و مرد کهن . کاری بکن بهر ثواب – نه سیخ بسوزه نه کباب ! کاسه گرمتر ا...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف ف | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ف | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ف | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ف ، ضرب المثل های ایرانیریشه تاریخی ضرب المثل, ضرب المثل با ف فارسی گو، گر چه تازی خوشتر است فال، امام جعفر صادق است و بد ندارد فال بد بر زبان بد باشد. فارسی شکر است، ترکی هنر است. فال و تماشا فردا که برمن و تو وزد باد مهرگان — آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست ؟ (( ناصر خسرو)) فرزند بی ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره ، اگر هم نبری زشته ! فرزند عزیز نور دیده — از دبه کسی ...

ادامه مطلب

ضرب المثل با حرف ع | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ع | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ع | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ع ، ضرب المثل های ایرانیضرب المثل های حرف ع ، ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا عاقبت گرگ زاده گرگ شود — گر چه باآدمی بزرگ شود . (( سعدی )) عاقبت جوینده بابنده بود ! (( مولوی)) عاقل گوشت میخوره، بی عقل بادمجان ! عاقل بکنار آب تا پل میجست  — دیوانه پا برهنه از آب گذشت ! عالم بی عمل، زنبور بی عسله ! عالم ناپرهیزکار، کوریست مشعله دار ! عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشکل ! ...

ادامه مطلب