بایگانی برچسب ها: انواع ضرب المثل ها

ریشه ضرب المثل به مشروطه اش رسید

ریشه ضرب المثل به مشروطه اش رسید

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسیدریشه ضرب المثل به مشروطه اش رسید کنایه از این است که ، طرف مورد بحث برخر مراد سوار شده است و چون دیگر کاری ندارد ، لذا دم فرو بسته است و سکوت اختیار کرده است . آورده اند که … در آن موقع که افکار و احساسات آزادیخواهی ملت ایران بر اثر وحشر و نشر با ملل غرب بیدار شده بود و آزادیخواهان از هر طرف قیام کرده بودند ، معدودی سودجو که به دنبال بازار آشفته می گشتند ، خود را در جرگهٔ آزادیخواهان جای دادند و در مشروطه...

ادامه مطلب