بایگانی برچسب ها: انسان خلاق

زندگی خلاق داشته باشید

زندگی خلاق داشته باشید

زندگی خلاق داشته باشید زندگی خلاق : نگرانی را به مرحله قبل از تصمیم‌گیری محدود کنید اگر برای رسیدن به هدف بیش از یک راه سراغ دارید برای انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها تامل کنید. خوب فکر کنید و همه جوانب را در نظر بگیرید اما پس از انتخاب راه،‌ بدون کمترین نگرانی در آن جهت حرکت کنید. به جای دیروز و حوادث مربوط به گذشته به امروز فکر کنید… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب