بایگانی برچسب ها: انتقال آب

معمای سخت تصویری انتقال آب + جواب معما

معمای سخت تصویری انتقال آب + جواب معما

معمای سخت تصویری انتقال آب + جواب معما در این معمای تصویری المپیادی یک منبع آب به یک مصرف کننده‌ی در یک ساختار مشخص، لوله‌کشی شده است و ظرفیت انتقال لوله ها با یکدیگر متفاوت هستند.معمای المپیادی , معما های سخت با جواب در شکل فوق، بین منبع آب ‎الف‎ و مصرف کننده‌ی ‎ب‎ لوله‌کشی شده است. عددی که بر روی هر لوله نوشته شده است، نشان دهنده‌ی حداکثر ظرفیت انتقال آن لوله (لیتر بر ثانیه) است. مصرف کننده، حداکثر چند لیتر بر ثانیه آب دریافت خ...

ادامه مطلب