بایگانی برچسب ها: انتخاب بزرگ زندگی

ازدواج یک انتخاب بزرگ زندگی است

ازدواج یک انتخاب بزرگ زندگی است

ازدواج یک انتخاب بزرگ زندگی استازدواج یک انتخاب بزرگ است. اما چه کسی این انتخاب را انجام می دهد؟ شما یا والدین تان؟ آیا «ازدواج خود گزین» به صلاح دختر و پسر است یا ازدواجی بر اساس نظر خانواده؟   موضوع انتخاب سنتی در مقابل انتخاب غیرسنتی جامعه ما زیاد مطرح می شود در این ازدواجها دو مسأله وجود دارد. یکی اینکه خانواده باید بدانند وظیفه آنها در انتخاب همسر و تعلیم و تربیت فرزندانشان حدی معقول است، یعنی اینکه باید نظر خود را در یک حد مت...

ادامه مطلب