بایگانی برچسب ها: امریه سربازی

اطلاعات لازم درمورد امریه سربازی

اطلاعات لازم درمورد امریه سربازی

اطلاعات لازم درمورد امریه سربازی می دانید که مشمولان وظیفه در نیروهای مسلح خدمت می کنند. یعنی: ارتش، سپاه و یا نیروی انتظامی. براساس قوانین و براساس ضوابط خاصی ادارات دولتی هم می توانند از نیروهای وظیفه استفاده کنند.ادامه مطلب

ادامه مطلب