بایگانی برچسب ها: الگوى سازنده والدین برای فرزندان

نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان

نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان

نقش الگویی والدین در تربیت فرزندانوالدین به عنوان الگویى براى فرزندان محسوب مى‏ شوند والدین بخشى از زندگى فرزندان را تشکیل مى‏ دهند و همواره به عنوان الگویى براى آنان محسوب مى‏ شوند. تقلید کودکان از والدین امرى انتخابى نیست، زیرا ماهیت انسان به گونه‏ اى است که به طور طبیعى به این سو قدم بر مى ‏دارد.   آیا تا به حال توجه کرده‌اید که وقتی بزرگ شده‌اید بسیاری از خصوصیات، عادت‌ها و عقاید والدینتان را دارید. خوب علتش این است که والدین شما، اول...

ادامه مطلب