بایگانی برچسب ها: الگوى سازنده والدین برای فرزندان

نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان

نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان

نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان والدین به عنوان الگویى براى فرزندان محسوب مى‏ شوند والدین بخشى از زندگى فرزندان را تشکیل مى‏ دهند و همواره به عنوان الگویى براى آنان محسوب مى‏ شوند. تقلید کودکان از والدین امرى انتخابى نیست، زیرا ماهیت انسان به گونه‏ اى است که به طور طبیعى به این سو قدم بر مى ‏دارد.   آیا تا به حال توجه کرده‌اید که وقتی بزرگ شده‌اید بسیاری از خصوصیات، عادت‌ها و عقاید والدینتان را دارید. خوب علتش این است که والدین شما، اول...

ادامه مطلب