بایگانی برچسب ها: اقتصادی

علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری

علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری

علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری چیست؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که صبر و بردباری تنها یک فضیلت نیست بلکه نجات دهنده زندگی است. به واقع، مجموعه تغییرات بیولوژیکی ناشی از ناشکیبایی، احتمال مرگ زودهنگام افراد بیقرار را افزایش می دهد.علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری خیلی مهم هستند که باید آن ها را بدانیم تا بتوانیم پرخاشگری خود را کنترل کنیم اگر می خواهید علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری را بدانید پس در ادامه مطلب...

ادامه مطلب

مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است

مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است

مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است مهریه در لغت به معنای کابین و جنسی که در وقت نکاح بر عهد شوهر است می باشد و در اصطلاح حقوقی نیز مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب