بایگانی برچسب ها: افکار سمی

کنترل کردن دروغ گویی های همسرم

کنترل کردن دروغ گویی های همسرم

کنترل کردن دروغ گویی های همسرمدروغ گویی از ضعف های جدی در یک رابطه است. اگر فردی که با او وارد رابطه ای صمیمانه شده ایم، با ما صادق نیست و ارتباط با او، نوعی شک مزمن و تردید همیشگی برای ما در پی دارد باید برای این مسئله چاره ای اساسی اندیشید. کنترل کردن دائمی فرد مقابل، افکار سمی به ذهن فرد تزریق می کند که زندگی او را مختل خواهد کرد و آرامش را از او می رباید.   دکترمهدی دوایی می گوید : گاهی دو طرف در یک رابطه، دروغ های کوچک و کم اهم...

ادامه مطلب