بایگانی برچسب ها: افسردگی سالمندان

آیا ازدواج سالمندان راه حل مناسبی است؟

آیا ازدواج سالمندان راه حل مناسبی است؟

آیا ازدواج سالمندان راه حل مناسبی است؟ وقتی از کار و فعالیت فارغ شده ای و بچه ها هم دیگر بزرگ شده و هر یک به دنبال کار خود رفته اند، در این شرایط اگر فردی نباشد که روزهایت را با او پر کنی و از ملال دقایق و ثانیه ها به او پناه ببری، حتی در مواقع بیماری و احتیاج به دادت برسد و انیس و همدمت باشد، پیری و کهنسالی به کابوسی تکراری و اجباری بدل می شود.هر سالمندی ممکن است به دلایلی تنها باشد. در ادامه این مطلب، نکات قابل توجهی درباره ازدواج در دو...

ادامه مطلب