بایگانی برچسب ها: افزایش وزن در بارداری

ارتباط بین بارداری و چاقی چیست؟

ارتباط بین بارداری و چاقی چیست؟

ارتباط بین بارداری و چاقی چیست؟ به طور کلی، در دوران بارداری ، متابولیسم بدن مادر برای تأمین نیازهای جنین افزایش پیدا می‌کند.افزایش وزن در بارداری بیشتر به دلیل تغییرات هورمونی و احتباس آب و تغییرات فیزیولوژیکی برای حفظ و رشد جنین است. در واقع بارداری همزمان است با بروز تغییرات چشمگیر در جسم و روح مادر. از جمله این تغییرات، تغییرات متابولیسمی است. تغییراتی که انرژی مورد نیاز جنین را تأمین می‌کند. نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز پزشکی دان...

ادامه مطلب