بایگانی برچسب ها: افزایش هوش کودکان

چه ورزشی برای افزایش هوش کودکان بهتر است؟

چه ورزشی برای افزایش هوش کودکان بهتر است؟

چه ورزشی برای افزایش هوش کودکان بهتر است؟ فعالیت های ورزشی در کودکان باعث افزایش مهارت در آنها می شود بهترین ورزش برای افزایش هوش کودکان پژوهشگران علوم پزشکی می گویند مهارت های ورزشی به کودکان کمک می کند که سربعتر از مرحله کودکی به مراحل رسمی آموزشی یعنی پیش دبستانی و دبستان منتقل شود.   نتایج نشان داده است کودکانی که در سال های اولیه زندگی به ورزش شنا می پردازند، بسیاری از مهارت ها را زودتر از سایر کودکان می آموزند. اغلب این مهارت ها...

ادامه مطلب