بایگانی برچسب ها: افزایش نیروی جنسی

غذاهای مفید برای افزایش نیروی جنسی و باروری

غذاهای مفید برای افزایش نیروی جنسی و باروری

غذاهای مفید برای افزایش نیروی جنسی و باروریافزایش نیروی جنسی, تقویت نیروی جنسی, کنترل نیروی جنسی, نیروی جنسی, غذاهای مفیددر تقویت نیروی جنسی ، فایده غذا بیشتر از دوا است، ولی غذایی که بدین منظور انتخاب می‌شود، باید سه خصوصیت مهم داشته باشد: اول این‌که کثیرالغذا باشد؛ دوم، مولد ریح و باد باشد؛ سوم، مایل به گرمی باشد. پس اگر غذایی دارای این سه خصوصیت باشد، مناسب‌تر است و فرد را از چیزهای دیگر بی‌نیاز می‌کند. اگر همه این خصوصیات در ی...

ادامه مطلب