بایگانی برچسب ها: افزایش قدرت جنسي

مردان تا چه سنی قادر به انجام عمل جنسی هستند؟

مردان تا چه سنی قادر به انجام عمل جنسی هستند؟

مردان تا چه سنی قادر به انجام عمل جنسی هستند؟میل جنسی عبارت از آرزوی نوازش، تماس نزدیک و بالاخره انجام اعمال جنسی با جنس مخالف است.میل جنسی بطور طبیعی در هر کسی از زمان تولد وجود دارد و در تمام مدت زندگی ادامه پیدا می کند. اگر به خوبی کنترل گردد و عاقلانه اداره شود وضع طبیعی آن ادامه پیدا می کند اما اگر پیشرفت آن در یکی از مراحل متوقف بماند، نقائص جسمی یا روحی ایجاد می کند. عدم موازنه و اداره ی غلط میل جنسی ، روح و جسم را مستعد بروز ا...

ادامه مطلب