بایگانی برچسب ها: افراد متأهل

سه ضلع رابطه عاطفی و صمیمی با همسران

سه ضلع رابطه عاطفی و صمیمی با همسران

سه ضلع رابطه عاطفی و صمیمی با همسرانبه یاد داشته باشیم که این سه ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی رابطه، عموماً به یکدیگر تبدیل نمی‌شوند. وقتی که اطرافیان، به زن و شوهری که «شوق» و «صمیمیت» از رابطه‌شان رفته یا اصلاً هرگز نبوده، پیشنهاد می‌کنند «فرزند بیاورید» تا رابطه محکم شود، می‌خواهند حفره‌ای را که در دیوار رابطه در اثر نبود شوق و صمیمیت شکل گرفته، با سیمان «تعهد» پر کنند!   – ما به زندگی با هم ادامه می‌دهیم اما به خاطر بچه‌ها. R...

ادامه مطلب