بایگانی برچسب ها: افراد درشت هیکل

نکات مهم برای افراد درشت هیکل

نکات مهم برای افراد درشت هیکل

نکات مهم برای افراد درشت هیکل نکات مهم برای افراد درشت هیکل هنگامی که در مورد لباس پوشیدن افراد درشت هیکل صحبت می کنیم باید گزینه هایی مانند عضلات، پهنا و سایز بزرگ آن ها را در نظر داشته باشیم. در این که هیچ محدودیتی در پوشش لباس برای این افراد وجود ندارد هیچ شکی نیست اما این به این معنا هم نیست که همانند افراد ریز هیکل و لاغر اندام می توانند هر لباسی را به تن کنند. فیت بودن لباس در بدن امری حیاتی است، پس نمی توان طوری لباس پوشید که ه...

ادامه مطلب