بایگانی برچسب ها: افراد باهوش

یک توانایی ویژه افراد باهوش

یک توانایی ویژه افراد باهوش

یک توانایی ویژه افراد باهوشبراساس نتایج تحقیقات منتشر شده در مجله بیولوژی امروز، محققان به این نتیجه رسیده اند که توانایی افراد برای پالایش کردن موثر اطلاعات تصویری در پس زمینه و تمرکز روی پیش زمینه با بهره هوشی نسبت قوی دارد.نتایج این تحقیقات می تواند به دانشمندان در شناسایی فرآیندهای مغزی عامل هوش کمک کند. دویج تادین عصب شناس دانشگاه روچستر در نیویورک به عنوان یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: این تحقیقات بدان معنا ن...

ادامه مطلب