بایگانی برچسب ها: افتادگی سینه

عادات مثبت و منفی موثر بر افتادگی سینه خانم ها

عادات مثبت و منفی موثر بر افتادگی سینه خانم ها

عادات مثبت و منفی موثر بر افتادگی سینه خانم هابرخی عادات بد منجر به افتادگی سینه در خانم ها می شود عادات مثبت و منفی موثر بر افتادگی سینه خانم ها برای بیشتر خانم ها شکل و چگونگی استقرار و استحکام سینه ها از اهمیت برخوردار است و بسیاری از آنها بر این باورند که این عامل را می توان یکی از مولفه های زیبایی زنان به حساب آورد. در این میان، برخی عادت ها نیز وجود دارند که می توانند باعث نازیبا شدن سینه و بدشکلی یا بداستقراری پستان ها شوند...

ادامه مطلب