بایگانی برچسب ها: اغفال اینترنتی

تعرض به دختر ۱۵ساله بعد از اغفال اینترنتی

تعرض به دختر ۱۵ساله بعد از اغفال اینترنتی

دختر ۱۵ساله‌ای که بعد از دوستی اینترنتی با یک پسر از خانه فرار کرده بود توسط چهار جوان مورد آزار و اذیت قرار گرفت. هفته پیش مرد می‌انسالی به دادسرای تبریز مراجعه کرد و با طرح شکایتی گفت: «دختر ۱۵ساله‌ام به نام مینو برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شد اما هر چه منتظر ماندیم در موعد مقرر برنگشت و وقتی تحقیق کردیم فهمیدیم آن روز به مدرسه نرفته است، بعد از طریق دوستان مینو باخبر شدیم او از خانه فرار کرده است.» وقتی ماموران تحقیق در این...

ادامه مطلب