بایگانی برچسب ها: اعدام کبوتران

دار زدن پسر ۱۵ ساله در یکی از دبیرستان های شهر سوق

دار زدن پسر ۱۵ ساله در یکی از دبیرستان های شهر سوق

صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن(دیروز) دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت مریم شهر سوق (شهرکوچکی در استان کهگیلویه و بویراحمد) هنگام ورود به حیاط مدرسه با صحنه فجیعی روبه رو شدند؛ جسد نوجوانی حدوداً ۱۵ ساله به تیرک دروازه فوتبال زمین ورزش مدرسه به دار آویخته بود. به نوشته ابتکار، آن گونه که شاهدان گفته اند، جسد این نوجوان در حالی پیدا شد که با یک شال گردن به میله افقی دروازه زمین بازی حلق آویز شده بود. آنچنان که برخی دیگر از شاهدان گفته اند در...

ادامه مطلب