بایگانی برچسب ها: اعتیاد به پورنوگرافی

اعتیاد به استفاده از مواد پورنوگرافی

اعتیاد به استفاده از مواد پورنوگرافی

اعتیاد به استفاده از مواد پورنوگرافیاعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این است که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود. سه دلیل عمده برای استفاده از مواد پورنوگرافی ذکر شده است: •    به حقیقت پیوستن رویاها •    اجتناب از ایجاد رابطه با دیگران •    جهت خود ...

ادامه مطلب

این اعتیاد جنسی خطرناک ۵ مرحله دارد

این اعتیاد جنسی خطرناک ۵ مرحله دارد

این اعتیاد جنسی ۵ مرحله دارد اعتیاد پورنوگرافیک؛ علل، علائم و عوارض پورنوگرافی یا هرزه نگاری، تجسمی بی پرده از مسایل جنسی با هدف تحریک یا ارضاست که در قالب های مختلف از جمله کتاب، فیلم، اینترنت و مجله ارائه می شود. لغت پورنوگرافی ریشه یونانی دارد و از ترکیب دو واژه «پورن» به معنای «روسپی» و واژه «گرافو» به معنای نگارش به وجود آمده و به معنی روسپی نگاری است… در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند، صنع...

ادامه مطلب