بایگانی برچسب ها: اصول شیک پوشی برای زنان و مردان

اصول شیک پوشی برای زنان و مردان

اصول شیک پوشی برای زنان و مردان

▪ همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.▪ پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.▪ بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.▪ پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.▪ پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.▪ رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.▪ رنگهای روشن شما...

ادامه مطلب