بایگانی برچسب ها: اصل مجاب سازي

5 اصل متقاعد کردن دیگران (مجاب سازی)

5 اصل متقاعد کردن دیگران (مجاب سازی)

۵ اصل متقاعد کردن دیگران (مجاب سازی)تبدیل گفته‌ها به صورت سخنانی بی‌نیاز به جواب، برای مجاب سازی موفقیت‌آمیز بسیار مهم است    شجاعت بهایی است که زندگی آن را برای اعطای صلح می‌طلبد. آیا حاضری برای خواسته‌های خودت لب باز کنی؟ داشتن صرفا یک مورد معتبر کافی نیست. باید اول دل و جرات حرف زدن داشته باشی، بعد نظریه‌ات را ایراد کنی، آن هم به موقع و با احساس و ماهرانه، تا شنونده تحریک شود به تو جواب مثبت دهد. ژوزف وود کراچ، مقاله‌نویس آم...

ادامه مطلب