بایگانی برچسب ها: اشعار فروغی بسطامی

اشعار فروغی بسطامی

اشعار فروغی بسطامی

 اشعار فروغی بسطامیهمه جا شاهد این نکته حباب است ، حباب پایه عمر گران‌مایه بر آب است برآب زان که دل درد تو را چاره شراب است، شراب باده خور باده به بانک نی و فتوای حکیمادامه مطلب

ادامه مطلب