بایگانی برچسب ها: اشعار عاشقانه شهریار

شعر امشب قمر اینجاست اثر شهریار

شعر امشب قمر اینجاست اثر شهریار

شعر امشب قمر اینجاست اثر شهریارشعر امشب قمر اینجاست اثر شهریار  از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست شمعی که به سویش من جانسوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم یک دسته چو من عاشق بی پا و سر اینجاست هر ناله که داری بکن ای عاشق...

ادامه مطلب