بایگانی برچسب ها: اشعار زیبا درباره مادر

اشعار زیبا درباره مادر

اشعار زیبا درباره مادر

اشعار زیبا درباره مادر اشعار زیبا درباره مادر , اشعار عاشقانه, شعر در مورد مادر , شعر در وصف مادر, شعر درباره مادراشعار زیبا درباره مادر   شد صفحه روزگار تیره تا دفتر من گشود مادر از هستی من، نشانه ای نیست خود بودن من چه بود، مادر ناموخت مرا زمانه درسی رندانه ام آزمود، مادر من در یتیم و گردش چرخ از دست توام ربود مادر در دامن روزگارم افکند از دامن خود چه زود مادر حالیست مرا که گفتی نیست گریم همه رود رود مادر هر روز سپهر سفله داغی بر ...

ادامه مطلب