بایگانی برچسب ها: اشعار زیبا درباره روز مادر

شعرهای زیبا درباره روز زن

شعرهای زیبا درباره روز زن

شعرهای زیبا درباره روز زن شعرهای زیبا درباره روز زن, شعر روز مادر, شعر زیبا برای زنشعرهای زیبا درباره روز زن, شعر زیبا برای زن ، شعر روز مادر   زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود پیشه‌اش، جز تیره‌روزی و پریشانی نبود زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می‌گذشت زن چه بود آن روزها، گر زآن که زندانی نبود کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت در دبستان فضیلت زن دبستان...

ادامه مطلب