بایگانی برچسب ها: اشعار زیبای نوروز

شعرهای زیبا درباره فصل بهار و عید نوروز

شعرهای زیبا درباره فصل بهار و عید نوروز

شعرهای زیبا درباره فصل بهار و عید نوروزشعرهای زیبا درباره فصل بهار و عید نوروز   مبارکتر شب و خرمترین روز به استقبالم آمد بخت پیروز   دهلزن گو دو نوبت زن بشارت که دوشم قدر بود امروز نوروز   مهست این یا ملک یا آدمیزاد پری یا آفتاب عالم افروز   ندانستی که ضدان در کمینند نکو کردی علی رغم بدآموز   مرا با دوست ای دشمن وصالست تو را گر دل نخواهد دیده بردوز   شبان دانم که از درد جدایی نیاسودم ز فریاد جهان سوز   گر آن شب‌های باوحشت نمی‌بود نمی‌دانست سعد...

ادامه مطلب