بایگانی برچسب ها: اشعار حضرت عباس

شعر سنگ قبر حضرت عباس (ع) با معنی

شعر سنگ قبر حضرت عباس (ع) با معنی

شعر سنگ قبر حضرت عباس (ع) با معنی روی مضجع مطهر حضرت ابوالفضل(ع) صندوقی چوبی و خاتم‌کاری قرار داده شده که آیات قرآن و ابیاتی شعر بر آن نقش بسته است. قبر حضرت عباسادامه مطلب

ادامه مطلب