بایگانی برچسب ها: اشراف تهران

ماجرای کلوپ دورهمی اشراف تهران + تصویر

ماجرای کلوپ دورهمی اشراف تهران + تصویر

ماجرای کلوپ دورهمی اشراف تهران + تصویرچند وقتی است که یک مرکز لوکس در محله ازگل مکانی خصوصی  برای دور هم جمع شدن طبقه مرفه تاسیس شده است که انتشار تصاویر آن در فضای مجازی به ابهام آن افزوده است یکی از این ابهام ها این است که هیچگونه تبلیغاتی راجع به این مرکز دیده نشده، چطور ممکن است که با توجه به سرمایه گذاری عظیم که باید با تبلیغات فراوان منجر به بازگشت هزینه آن شود، بدون هیچ سر و صدایی نزدیک به ۲ سال است که فعالیت دارد؟ چرا ای...

ادامه مطلب