بایگانی برچسب ها: اشتباه دوران آشنایی

دوستی های دختر و پسر قبل از ازدواج

دوستی های دختر و پسر قبل از ازدواج

دوستی های دختر و پسر قبل از ازدواجدر روابط دوستی دخترها تصور می‌کنند دیدگاه پسرها همانند آنها است و همین‌طور بالعکس  دخترها تصور می‌کنند دیدگاه پسرها همانند آنها است و همین‌طور بالعکس. اساس روابط دوستی، شناختن دیدگاه‌ها و طرز فکر جنس مخالف در رو‌به‌رو ‌شدن با وقایع و اتفاقات است، تا بتوان از این تجربه در زندگی مشترک استفاده کرد. اما این یک اصل گم‌شده در روابط دوستی دختران و پسران است. دختران تصور می‌کنند پسران تشنه احساسات هستند و پسران ...

ادامه مطلب