بایگانی برچسب ها: اشتباهات دوران نامزدی

نامزدی ، بهترین فرصت محک زدن روابط آینده

نامزدی ، بهترین فرصت محک زدن روابط آینده

نامزدی ، بهترین فرصت محک زدن روابط آیندهدوران نامزدی، بهترین فرصت برای محک زدن روابط آینده است دوران نامزدی ، بهترین فرصت برای محک زدن روابط آینده است. اگرچه که این دوران در مقایسه با زندگی زیر یک سقف خیلی سطحی است اما به هر حال مشت نمونه خروار است .اگر در دوران نامزدیتان با مشکلاتی رو به رو بودید، به احتمال قریب به یقین همین مشکلات به صورت تشدید یافته ای به زندگی مشترکتان هم راه پیدا می کنند مگر اینکه از همین حالا به فکر اصلاح خود و ر...

ادامه مطلب