بایگانی برچسب ها: اشاره گر ماوس را تغییر دهید

سرکار گذاشتن دوستان با این ترفندها

سرکار گذاشتن دوستان با این ترفندها

آیا تاکنون تلاش کرده اید با استفاده از کامپیوتر، دوستان خود را سرگرم کرده و کمی با آنها شوخی کنید؟ در این مقاله تلاش شده است با اندک دانش کامپیوتری، شوخی‌های ساده و جذاب تکنولوژیکی را برایتان گردآوری کنیم تا لحظات خود و دوستانتان را با آن پر کنید. ولی قول بدهید همه شوخی‌ها را یکجا روی کامپیوتر دوستتان اعمال نکرده و پیش از آنکه دوستتان دست به خود کشی بزند، شوخی‌ها را پایان دهید.آیکن‌های دسکتاپ را ناپدید کنید تا دوستتان کمی نگران ش...

ادامه مطلب